Privacy verklaring

 

Identiteit

Simone van Dijk Communicatieadviseur, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van Gelijk in Gezin, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Heb je vragen over deze privacyverklaring, stuur dan een email naar info@gelijkingezin.nl.

Gebruik van jouw persoonsgegevens

De website gelijkingezin.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Ik vraag alleen om de meest noodzakelijke gegevens.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Voornaam: gebruik ik om e-mails te personaliseren
Emailadres: gebruik ik om je informatie toe te sturen die hebt gevraagd of een bevestiging van inschrijving te sturen

Indien je diensten van mij afneemt verwerk ik de volgende aanvullende persoonsgegevens:

IBAN: gebruik ik om een factuur op te stellen
Achternaam: gebruik ik om een factuur op te stellen
Straatnaam + huisnummer: gebruik ik om een factuur op te stellen
Postcode: gebruik ik om een factuur op te stellen
Woonplaats: gebruik ik om een factuur op te stellen
Telefoonnummer: gebruik ik om je eventueel te bellen m.b.t. de afgenomen dienst

Doeleinden

Simone van Dijk Communicatieadviseur verwerkt deze gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

Het afhandelen van jouw betaling
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Simone van Dijk Communicatie Adviseur verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte

Bewaartermijn

Simone van Dijk Communicatieadviseur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Schrijf je je uit van de mailinglijst, dan blijven je gegevens nog max. 1 maand in het systeem staan. Voor de administratie geldt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Simone van Dijk Communicatieadviseur verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De website Gelijk in Gezin maakt voor betalingen gebruik van Mollie als betaaldienstverlener en in die context kunnen er gegevens tussen Mollie en de Gelijk in Gezin website worden gedeeld.

Cookies

De website van Gelijk in Gezin gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ontvang je de nieuwsbrief, dan kan je je altijd met één klik uitschrijven. Mocht je je gegevens willen wijzigen of je tussendoor afmelden, stuur dan een e-mail naar info@gelijkingezin.nl.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gelijkingezin.nl.

Gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, kan je niet laten verwijderen.

Klachten

Simone van Dijk Communicatieadviseur neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gelijkingezin.nl. Dat geldt ook bij vragen of klachten rond de verwerking van jouw persoonsgegevens door Simone van Dijk Communicatie Adviseur.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2020